klucz do zwycięstwa? siła umysły!

klucz do siły? trening!

kto ma klucz? fighterzy!

kim jestes? FIGHTEREM!