sportNaszym klientom oferujemy szkolenia z najbardziej popularnych tematów w sporcie, wykorzystywanych głównie w Niemczech i USA.

Posiadamy gotowe szkolenia oraz budujemy je pod kątem potrzeb klienta.

 

 

 

 

Szkolenia podzielone są ze względu na typ odbiorców:

A – dla profesjonalnych sportowców i trenerów, dla kadry zarządzającej firmami

(szkolenia i warsztaty z segmentu A opierają się głównie o „casy study”, czyli o analizy przypadków)

B – dla amatorów i osób zajmujących się sportem amatorski

(na tego typu szkoleniach wykorzystywane jest wiedza i teoria niezbędna do posiadania kompetencji na poziomie wysoce efektywnym)

C – dla firm

(szkolenia z segmentu C opierają się o analizę potrzeb danej firmy lub też jej pracowników i na tej podstawie wykorzystywana jest wiedza sportowa przekładana na efektywność w pracy).

Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu:

 • motywacja (indywidualna, drużynowa), motywacja zawodników i drużyn sportowych, motywacja trenerów
 • motywacja pracowników
 • radzenie sobie ze stresem (zmęczenie i pobudzenie)
 • rywalizacja indywidualna, drużynowa, współpraca w grupie, rozwój zawodników w grupie
 • feedback i wspomaganie zawodników przed i po meczach
 • rozwój grupy, drużyny pod kątem efektywnego osiągania celów
 • przywództwo w grupie, podział ról, leadership
 • komunikacja (self -talking), komunikacja trener vs zespół, komunikacja zawodnik vs zawodnik
 • komunikacja w relacjach firmowych (pracownik – manager)
 • wyznaczanie celów, praca nad osiąganiem celów krótko – długo termingowych
 • pewność siebie, identyfikacja z klubem i z drużyną
 • koncentracja oraz wspomaganie drużyny i zawodników
 • efektywne rozwiązywanie konfliktów
 • zarządzanie czasem zawodników indywidualnie i drużynowe, zarządzanie czasem trenerów
 • promocja sportowca, PR, promocja drużyn sportowych oraz klubów sportowych

oraz inne.