Coaching prowadzony jest przez wyspecjalizowanych Psychologów Sportu oraz Certyfikowanych Trenerów Przygotowania Mentalnego

 

Co to jest Coaching sportowy?

  • Coaching sportowy, jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w sporcie mającą za zadanie wspomagać pracę sportowca (trenera lub rodzica) w osiąganiu przez niego pożądanych rezultatów.

coaching

  • Do kogo skierowany jest Coaching

Coaching skierowany jest do zawodników, trenerów, rodziców oraz ludzi biznesu chcących w jak najszybszy i najefektywniejszy sposób osiągać cele przez siebie zamierzone.

 

  • Przykładowe kompetencje jakie porusza coaching:

– motywacja
– wizualizacja
– komunikacja
– emocje
– cele
– analiza SWOT (słabe i mocne punkty)
– stres
– oraz wiele innych

winner

  • Co daje coaching?

Dla sportowca:

– dzięki coachingowi sportowemu zawodnik uczy się rozumieć siebie, swoje problemy, swoje emocje i uczucia, które wpływają na jego reakcje podczas uprawiania sportu. Osoba szybciej rozwiązuje problemy na treningach, meczach lub w życiu codziennym, łatwiej przyswaja nowe umiejętności oraz dokonuje trafniejszych wyborów, szybciej reaguje na stres i zmęczenie. Jest wiele aspektów, nad którymi pracuje się podczas sesji coachingowych i są one uzależnione od indywidualnych potrzeb, natomiast wszystko sprowadza się do tego, aby osoba jak najefektywniej radziła sobie z problemami, jakie występują na jego drodze sportowej w aspekcie psycho-fizycznym.

 

Dla trenera:

– dzięki coachingowi sportowemu trener może lepiej zrozumieć swoją drużynę, wybrać efektywniejszy styl prowadzenia, wzbogacić swoją komunikację, wypracować lepszą motywację. Mając trenera mentalnego (coacha) w swoim sztabie szkoleniowym trener może dzięki temu efektywniej zarządzać drużyną oraz szybciej radzić sobie z problemami mentalnymi występującymi u zawodników, w drużynie czy nawet sztabie sztabie szkoleniowym lub nawet u niego samego, gdyż wszyscy dobrze wiemy, że presja w sporcie zawodowym jest olbrzymia.

 

Dla rodzica:
Dzięki coachingowi sportowemu rodzic uczy się rozumieć jak efektywnie wspierać swoje dziecko i komunikować się z nim, motywować je, rozumieć jego zachowanie na treningach, meczach, ale również w szkole i w kontaktach z rówieśnikami. Każde dziecko jest inne i przechodzi w różny sposób fazy swojego rozwoju mentalnego podczas uprawiania sportu, dlatego ważne jest aby nie przespać wielu momentów w których rodzic może wybrać najbardziej adekwatną drogę rozwoju swojej pociechy.

 

Dla zawodowców:
Sesje coachingowe różnią się od sesji standardowych przede wszystkim tym, że zawodowiec ma już wiele kompetencji na bardzo wysokim poziomie, a problemy które ma sprowadzają się zazwyczaj do bardzo sprecyzowanych punktów w sporcie i życiu prywatnym. W związku z tym sesje coachingowe są przygotowywane wcześniejszą wnikliwą analizą problemów, konsultowane mogą być z trenerem lub sztabem szkoleniowym w zależności od potrzeb. Przygotowywane są pod kątem określonych zawodów sportowym albo konkretnych meczów. Coaching sportowy daje możliwość rozwoju mentalnego zawodnika, który chce realizować cele ponadprzeciętne.

 

NIE CZEKAJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI